Doktor Bilgileri

Uzm. Psk. Arzu Dikiligil

Psikoloji
Turkey, ---

1978 yılında Samsun’da doğmuştur.

Lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır.  Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastenesinde staj yapmıştır. 

Sağlık Sigorta şirketlerinde çalışmıştır.

Yetişkin psikoterapisinde, psikoterapist olarak çalışmaya devam etmektedir.

2018 CİSED Psikoterapi Eğitimi ;

  • Bilişsel-Davranışçı Terapi
  • Duygusal Şema Terapi
  • Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikoterapi
  • Mındfulness ve Kabul Temelli Psikoterapi
  • Logoterapi , Hümanistlik Psikoloji ve Varoluşçu Psikoterapi
  • Entegratif Duygu Odaklı Terapi
  • Umut Odaklı Evlilik Terapisi

 

Uzmanlık alanları

Depresyon,Yaygın Anksiyete Bozukluğu; Anksiyete, Stres ; Kişilik Bozuklukları; Sosyal Fobi; Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu); Aile İçi İletişim Sorunları; Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar; İlişki Problemleri; Ağlama ve Öfke Nöbetleri;Sınav Kaygısı; Öfke