MİSYON VE DEĞERLER

Bilginin evrenselliğine ve sağlık alanında etkin paylaşımının mutlak gerekliliğine inanan Medicopin. LLC, en gelişmiş tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerini dünyanın her yerinden ulaşılır kılarak daha sağlıklı ve yaşam kalitesi daha yüksek yarınlar için çalışır.

Bu amaçla en modern iletişim teknolojilerini, en gelişmiş teşhis ve tedavi metotlarını ve en yetkin sağlık uzmanlarını, çağdaş yönetim sistemleri altında birleştirir. Medicopin.LLC, bireyin; bedenen, ruhen ve sosyal yönden sağlıklı blr şekilde yaşamını sürdürebilmesi hakkının en temel insani hak olduğu inancıyla çalışır. Gerek faaliyet gösterdiği alanın gerekse benimsemiş olduğu vizyon ve misyonun gereklerini yerine getirebilmek amacıyla bütün çalışmalarında aşağıdaki temel değerlerle hareket eder;

 • Dürüst olmak,
 • Sözünde durmak,
 • Mükemmeliyetçi olmak,
 • Sahip olduğu tecrübeyi etkin kullanmak,
 • Teknolojiye ve kaliteli insan gücüne yatırım yapmak,
 • Etik kurallara bağlı olmak,
 • Empati ile hareket etmek,
 • Saygılı ve sağduyulu olmak,
 • İnsana ve topluma değer vermek,
 • Çevreye karşı duyarlı olmak,
 • Konusunda bilgili,  çalışmalarında disiplinli olmak,
 • Alanındaki yeniliklere açık olmak,
 • Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak,
 • Kaliteden ödün vermemek,